Class SavingOptions

SavingOptions class

Alternativ för att sparaFeaturesSequence till fil.

public class SavingOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
SavingOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AttributesConverter { get; set; }En anpassad omvandlare för attribut. Om intenull , det anropas för varje attribut i källlagret och förväntas ändra det vid behov.
DriverOptions { get; set; }Drivrutinsspecifika alternativ för utdatalagret.
SpatialReferenceSystem { get; set; }Drivrutinsspecifika alternativ för utdatalagret.

Se även