Enum SpatialReferenceSystemMode

SpatialReferenceSystemMode enumeration

Anger ett läge för Spatial Reference System (SRS) skrivning i database om det är en okänd SRS.

public enum SpatialReferenceSystemMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ThrowException 0 Kasta undantag om det är en okänd SRS för databasen.
WriteInSystemTable 1 Skriv SRS-information i systemtabellen om det är en okänd SRS för databasen.
SetupToZero 2 Ställ in SRID för en geometri till “noll” om det är en okänd SRS för databasen.

Se även