Enum SpatialReferenceSystemMode

SpatialReferenceSystemMode enumeration

Anger ett läge för Spatial Reference System (SRS) skrivning i database om det är en okänd SRS.

public enum SpatialReferenceSystemMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
ThrowException0Kasta undantag om det är en okänd SRS för databasen.
WriteInSystemTable1Skriv SRS-information i systemtabellen om det är en okänd SRS för databasen.
SetupToZero2Ställ in SRID för en geometri till “noll” om det är en okänd SRS för databasen.

Se även