.NET için Aspose.GIS

Ad alanları

ad alanı Tanım
Aspose.Gis Aspose.Gis ad alanı, GIS verilerini oluşturmak, dönüştürmek ve değiştirmek için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Csv Aspose.Gis.Formats.Csv ad alanı, CSV biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.EsriAscii Aspose.Gis.Formats.EsriAscii ad alanı, EsriAscii biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.FileGdb Aspose.Gis.Formats.FileGdbad alanı, ESRI Dosya Geodatabase biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.GeoJson Aspose.Gis.Formats.GeoJson ad alanı, GeoJSON biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.GeoTiff Aspose.Gis.Formats.GeoTiff ad alanı, GeoTiff biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Gml Aspose.Gis.Formats.Gml ad alanı, GML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Gpx Aspose.Gis.Formats.Gpx ad alanı, GPX biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Kml Aspose.Gis.Formats.Kml ad alanı, KML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Kml.Styles Aspose.Gis.Formats.Kml.Styles ad alanı, KML stilleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange Aspose.Gis.Formats.MapInfoInterchange ad alanı, MapInfo Değişim Formatı ile çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab Aspose.Gis.Formats.MapInfoTab ad alanı, MapInfo Sekme biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.OsmXml Aspose.Gis.Formats.OsmXml ad alanı, OSM XML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.PostGis Aspose.Gis.Formats.PostGis ad alanı, PostGIS veritabanıyla çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.Shapefile Aspose.Gis.Formats.Shapefile ad alanı, Shapefile biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.SqlServer Aspose.Gis.Formats.SqlServerad alanı, SQL Server ile çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.TopoJson Aspose.Gis.Formats.TopoJson ad alanı, TopoJSON biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Formats.XyzTile Aspose.Gis.Formats.XyzTile ad alanı, XyzTile biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Geometries Aspose.Gis.Geometriler ad alanı, geometri verilerini temsil eden sınıfları içerir.
Aspose.Gis.GeoTools Aspose.Gis.GeoTools ad alanı, coğrafi araçları temsil eden sınıfları içerir.
Aspose.Gis.Raster Aspose.Gis.Raster ad alanı, tarama biçimleriyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Raster.Web Aspose.Gis.Raster.Web ad alanı, web çarpıtma ile çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Relationship.Joins Aspose.Gis.Relationship.Joins ad alanı, katmanlara katılmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering Aspose.Gis.Rendering ad alanı, haritaların oluşturulması için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Colorizers Aspose.Gis.Rendering.Colorizers ad alanı, tarama tarama hücrelerinin oluşturulmasını yapılandırmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Bmp Aspose.Gis.Formats.Bmp ad alanı, BMP biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Jpeg Aspose.Gis.Formats.Jpeg ad alanı, JPEG biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Png Aspose.Gis.Formats.Png ad alanı, PNG formatı ile çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Formats.Svg Aspose.Gis.Formats.Svg ad alanı, SVG biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Labelings Aspose.Gis.Rendering.Etiketler ad alanı, vektör özelliklerini etiketlemeyi yapılandırmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Sld Aspose.Gis.Rendering.Sld ad alanı, SLD içe aktarmayı yapılandırmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers Aspose.Gis.Rendering.Sembolizers ad alanı, işleme vektör özelliklerini yapılandırmak için sınıflar sağlar.
Aspose.Gis.SpatialReferencing Aspose.Gis.SpatialReferencing ad alanı, uzamsal referanslarla çalışmak için sınıflar sağlar (koordinat referans sistemleri).