Aspose.Gis.Formats.Csv

Aspose.Gis.Formats.Csv ad alanı, CSV biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
CsvDriver CSV biçimi için bir sürücü.
CsvOptions CSV formatı için sürücüye özel seçenekler.