Aspose.Gis.Formats.Csv

Aspose.Gis.Formats.Csv ad alanı, CSV format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
CsvDriverCSV formatı için bir sürücü.
CsvOptionsCSV biçimi için sürücüye özgü seçenekler.