ColumnM

CsvOptions.ColumnM property

M koordinat değeri içeren bir sütun adını alır veya ayarlar. Varsayılannull .

public string ColumnM { get; set; }

Notlar

Sütun değeri isenull veyaempty string geometriden hariç tutulacak.

Ayrıca bakınız