ColumnWkt

CsvOptions.ColumnWkt property

Geometriyi temsil etmek için İyi Bilinen Metin içeren bir sütun adını alır veya ayarlar. Varsayılandırnull .

public string ColumnWkt { get; set; }

Notlar

Sütun değeri isenull veyaempty string İyi Bilinen Metne dayalı bir geometri oluşturulmaz.

Ayrıca bakınız