ColumnX

CsvOptions.ColumnX property

X koordinat değeri içeren sütunun adını alır veya ayarlar. Varsayılannull .

public string ColumnX { get; set; }

Notlar

Sütun değeri isenull veyaempty string Nokta geometrisi oluşturulmayacak.

Ayrıca bakınız