ColumnY

CsvOptions.ColumnY property

Y koordinat değerini içeren sütun adını alır veya ayarlar. Varsayılannull .

public string ColumnY { get; set; }

Notlar

Sütun değeri isenull veyaempty string Nokta geometrisi oluşturulmayacak.

Ayrıca bakınız