ColumnZ

CsvOptions.ColumnZ property

Z koordinat değeri içeren sütun adını alır veya ayarlar. Varsayılannull .

public string ColumnZ { get; set; }

Notlar

Sütun değeri isenull veyaempty string geometriden hariç tutulacak.

Ayrıca bakınız