Aspose.Gis.Formats.EsriAscii

Aspose.Gis.Formats.EsriAscii ad alanı, EsriAscii format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
EsriAsciiDriverEsri ASCII Grid. için bir sürücü
EsriAsciiOptionsEsriAscii formatı için sürücüye özel seçenekler.