Aspose.Gis.Formats.EsriAscii

Aspose.Gis.Formats.EsriAscii ad alanı, EsriAscii biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
EsriAsciiDriver Esri ASCII Izgarası için bir sürücü.
EsriAsciiOptions EsriAscii formatı için sürücüye özel seçenekler.