EsriAsciiDriver

EsriAsciiDriver class

Esri ASCII Izgarası için bir sürücü.

public class EsriAsciiDriver : RasterDriver

Özellikleri

İsim Tanım
override CanOpenLayers { get; } Bu sürücünün tarama katmanlarını açıp açamayacağını gösteren bir değer alır.

yöntemler

İsim Tanım
OpenLayer(AbstractPath) Okuma için katmanı açar.
OpenLayer(string) Okuma için katmanı açar.
OpenLayer(AbstractPath, EsriAsciiOptions) Okuma için bir katman açar.
override OpenLayer(AbstractPath, RasterDriverOptions) Okuma için katmanı açar.
OpenLayer(string, EsriAsciiOptions) Okuma için bir katman açar.
OpenLayer(string, RasterDriverOptions) Okuma için katmanı açar.

Ayrıca bakınız