Aspose.Gis.Formats.EsriJson

Aspose.Gis.Formats.EsriJson ad alanı, EsriJson format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
EsriJsonDriverEsriJson biçimi için bir sürücü.
EsriJsonOptionsEsriJson biçimi için sürücüye özgü seçenekler.