Aspose.Gis.Formats.FileGdb

Aspose.Gis.Formats.FileGdbad alanı, ESRI Dosyası Geodatabase format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
FileGdbCoordinatePrecisionGridBir FileGDB katmanı içinde bir koordinat kesinlik ızgarası.
FileGdbDriverESRI Dosyası Geodatabase formatı için bir sürücü.
FileGdbOptionsFileGDB formatı için sürücüye özgü seçenekler.