Aspose.Gis.Formats.FileGdb

Aspose.Gis.Formats.FileGdbad alanı, ESRI Dosyası Geodatabase format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

Sınıf Tanım
FileGdbCoordinatePrecisionGrid Bir FileGDB katmanı içinde bir koordinat kesinlik ızgarası.
FileGdbDriver ESRI Dosyası Geodatabase formatı için bir sürücü.
FileGdbOptions FileGDB formatı için sürücüye özgü seçenekler.