Aspose.Gis.Formats.GDAL

Aspose.Gis.Formats.GDAL ad alanı, GDAL format. ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
GdalDriverGDAL biçimi için bir sürücü.
GdalOptionsGDAL biçimi için sürücüye özgü seçenekler.