Aspose.Gis.Formats.GeoJson

Aspose.Gis.Formats.GeoJson ad alanı, GeoJSON format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
GeoJsonDriverGeoJSON biçimi için bir sürücü.
GeoJsonOptionsGeoJSON biçimi için sürücüye özgü seçenekler.