Aspose.Gis.Formats.GeoJson

Aspose.Gis.Formats.GeoJson ad alanı, GeoJSON biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
GeoJsonDriver GeoJSON biçimi için bir sürücü.
GeoJsonOptions GeoJSON formatı için sürücüye özel seçenekler.