Aspose.Gis.Formats.GeoTiff

Aspose.Gis.Formats.GeoTiff ad alanı, GeoTiff format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
GeoTiffDriverGeo TIFF raster için bir sürücü.
GeoTiffOptionsGeoTiff formatı için sürücüye özel seçenekler.