Aspose.Gis.Formats.GeoTiff

Aspose.Gis.Formats.GeoTiff ad alanı, GeoTiff biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
GeoTiffDriver Geo TIFF raster için bir sürücü.
GeoTiffOptions GeoTiff formatı için sürücüye özel seçenekler.