Aspose.Gis.Formats.Gml

Aspose.Gis.Formats.Gml ad alanı, GML format. ile çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
GmlDriverGML formatı için bir sürücü.
GmlOptionsGML biçimi için sürücüye özgü seçenekler.