Aspose.Gis.Formats.Gml

Aspose.Gis.Formats.Gml ad alanı, GML biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
GmlDriver GML biçimi için bir sürücü.
GmlOptions GML formatı için sürücüye özel seçenekler.