Aspose.Gis.Formats.Gpx

Aspose.Gis.Formats.Gpx ad alanı, GPX biçimiyle çalışmak için sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
GpxDriver GPX biçimi için bir sürücü.
GpxOptions GPX formatı için sürücüye özel seçenekler.