Aspose.Gis.Formats.Gpx

Aspose.Gis.Formats.Gpx ad alanı, GPX format. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
GpxDriverGPX biçimi için bir sürücü.
GpxOptionsGPX biçimi için sürücüye özgü seçenekler.