OpenLayer

OpenLayer(string, GpxOptions)

Okuma için bir katman açar.

public VectorLayer OpenLayer(string path, GpxOptions options)
Parametre Tip Tanım
path String Dosyanın yolu.
options GpxOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Okuma için bir katman açar.

public override VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Dosyanın yolu.
options DriverOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız


OpenLayer(AbstractPath, GpxOptions)

Okuma için bir katman açar.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, GpxOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Dosyanın yolu.
options GpxOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiVectorLayer.

Ayrıca bakınız