Aspose.Gis.Formats.InMemory

Aspose.Gis.Formats.InMemoryLayerad alanı, InMemoryLayer. ile çalışmak için sınıflar sağlar

sınıflar

SınıfTanım
InMemoryDriverBellekteki verilerle çalışmak için bir sürücü.