KmlAbstractColorStyle

KmlAbstractColorStyle class

Ondan türetilen stil türlerinin renk ve renk modunu belirtmek için öğeler sağlar.

public class KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlAbstractColorStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; } Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.

Ayrıca bakınız