KmlAbstractColorStyle.Color

KmlAbstractColorStyle.Color property

Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .

public Color Color { get; set; }

Ayrıca bakınız