KmlAbstractColorStyle.ColorMode

KmlAbstractColorStyle.ColorMode property

Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.

public KmlColorModes ColorMode { get; set; }

Ayrıca bakınız