Class KmlBalloonStyle

KmlBalloonStyle class

Açıklama balonunun nasıl çizileceğini belirtir.

public class KmlBalloonStyle

yapıcılar

İsimTanım
KmlBalloonStyle()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BackgroundColor { get; set; }Grafik öğesinin arka plan rengini belirtir. Varsayılan değer:White .
DisplayMode { get; set; }Balonun görüntülenmesini veya gizlenmesini kontrol eder. Varsayılan değer:Show
Text { get; set; }Balonda görüntülenen metni belirtir. Varsayılan değer:null .
TextColor { get; set; }Metnin ön plan rengini belirtir. Varsayılan değer:Black .

Ayrıca bakınız