KmlBalloonStyle

KmlBalloonStyle class

Açıklama balonunun nasıl çizileceğini belirtir.

public class KmlBalloonStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlBalloonStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
BackgroundColor { get; set; } Grafik öğesinin arka plan rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
DisplayMode { get; set; } Balonun görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder. Varsayılan değerShow
Text { get; set; } Balonda görüntülenen metni belirtir. Varsayılan değernull .
TextColor { get; set; } Metnin ön plan rengini belirtir. Varsayılan değerBlack .

Ayrıca bakınız