KmlBalloonStyle.DisplayMode

KmlBalloonStyle.DisplayMode property

Balonun görüntülenmesini veya gizlenmesini kontrol eder. Varsayılan değer:Show

public KmlDisplayModes DisplayMode { get; set; }

Ayrıca bakınız