KmlBalloonStyle.TextColor

KmlBalloonStyle.TextColor property

Metnin ön plan rengini belirtir. Varsayılan değer:Black .

public Color TextColor { get; set; }

Ayrıca bakınız