KmlColorModes

KmlColorModes enumeration

Bir grafik öğesi için renk modunu belirtir.

public enum KmlColorModes

değerler

İsim Değer Tanım
Normal 0 Tek bir renk değeri belirtir.
Random 1 Rastgele bir renk değeri kullanmayı belirtir.

Ayrıca bakınız