Class KmlCoordinate

KmlCoordinate class

Bir görüntü koordinat sistemi belirtir.

public class KmlCoordinate

yapıcılar

İsimTanım
KmlCoordinate()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
X { get; set; }Bir noktanın X bileşeni. Varsayılan değer 0,5’tir.
XUnits { get; set; }X değerinin belirtildiği birimler. Varsayılan değer:Fraction .
Y { get; set; }Bir noktanın Y bileşeni. Varsayılan değer 0,5’tir.
YUnits { get; set; }Y değerinin belirtildiği birimler. Varsayılan değer:Fraction.

Ayrıca bakınız