KmlCoordinate.X

KmlCoordinate.X property

Bir noktanın X bileşeni. Varsayılan değer 0,5’tir.

public double X { get; set; }

Ayrıca bakınız