KmlCoordinate.Y

KmlCoordinate.Y property

Bir noktanın Y bileşeni. Varsayılan değer 0,5’tir.

public double Y { get; set; }

Ayrıca bakınız