YUnits

KmlCoordinate.YUnits property

Y değerinin belirtildiği birimler. Varsayılan değerFraction.

public KmlUnits YUnits { get; set; }

Ayrıca bakınız