Enum KmlDisplayModes

KmlDisplayModes enumeration

Öğenin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol eder.

public enum KmlDisplayModes

değerler

İsimDeğerTanım
Show0Öğenin gösterilmesini belirtir (kml belirtiminde ‘varsayılan’ olarak bilinir).
Hide1Öğenin gizleneceğini belirtir.

Ayrıca bakınız