KmlDisplayModes

KmlDisplayModes enumeration

Öğenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini kontrol eder.

public enum KmlDisplayModes

değerler

İsim Değer Tanım
Show 0 Öğeyi göstermeyi belirtir (kml belirtiminde ‘varsayılan’ olarak bilinir).
Hide 1 Öğenin gizleneceğini belirtir.

Ayrıca bakınız