Class KmlIconResource

KmlIconResource class

Bir simge kaynağı konumunu belirtir

public class KmlIconResource

yapıcılar

İsimTanım
KmlIconResource()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Href { get; set; }Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değer:null href’in hiçbiri olmadığı anlamına gelir.

Ayrıca bakınız