KmlIconResource

KmlIconResource class

Bir simge kaynak konumu belirtir

public class KmlIconResource

yapıcılar

İsim Tanım
KmlIconResource() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Href { get; set; } Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değer:null href yok demektir.

Ayrıca bakınız