KmlIconStyle

KmlIconStyle class

Bir dünya tarayıcısı listesinde ve coğrafi görünümlerde kml:Yer imleri ve kml:PhotoOverlay ile kml:Nokta geometrisi simgelerinin nasıl çizileceğini belirtir .

public class KmlIconStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlIconStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; } Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Heading { get; set; } Yön (Kuzey, Güney, Doğu, Batı), ondalık derece cinsinden. Değerler 0 (Kuzey) ile 360 derece arasında değişir. Varsayılan Değer ‘0’dır.
HotSpot { get; set; } Yer İşareti’nde belirtilen Noktaya sabitlenmiş simge üzerindeki referans noktasının konumunu belirtir. Varsayılan değernullHotSpot’un kaçırıldığı anlamına gelir.
Resource { get; set; } Kaynak konumunu belirtir. Varsayılan değernull Simgenin kaçırıldığı anlamına gelir.
Scale { get; set; } Grafik öğesine uygulanacak bir ölçek faktörünü belirtir. Varsayılan Değer ‘1’dir.

Ayrıca bakınız