Class KmlIconStyle

KmlIconStyle class

Bir kml:Point geometrisine sahip kml:Yer İşaretleri ve kml:PhotoOverlay simgelerinin bir dünya tarayıcısının listesinde ve coğrafi görünümlerde nasıl çizildiğini belirtir.

public class KmlIconStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsimTanım
KmlIconStyle()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Color { get; set; }Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; }Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Heading { get; set; }Yön (Kuzey, Güney, Doğu, Batı), ondalık derece cinsinden. Değerler 0 (Kuzey) ile 360 derece arasında değişir. Varsayılan Değer ‘0’dır.
HotSpot { get; set; }Yer İşaretinde belirtilen Noktaya sabitlenen simge üzerindeki referans noktasının konumunu belirtir. Varsayılan değer:null HotSpot’un kaçırıldığı anlamına gelir.
Resource { get; set; }Kaynak konumunu belirtir. Varsayılan değer:null Simgenin kaçırıldığı anlamına gelir.
Scale { get; set; }Grafik öğeye uygulanacak bir ölçek faktörünü belirtir. Varsayılan Değer ‘1’dir.

Ayrıca bakınız