Class KmlItemIcon

KmlItemIcon class

Listedeki bir simge kaynağı konumunu belirtir.

public class KmlItemIcon

yapıcılar

İsimTanım
KmlItemIcon()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Href { get; set; }Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değer:null href’in hiçbiri olmadığı anlamına gelir.
State { get; set; }NetworkLink veya Klasörün mevcut durumunu belirtir. Varsayılan değer:None .
SubState { get; set; }NetworkLink veya Klasörün ek durumunu belirtir. Varsayılan değer:None .

Ayrıca bakınız