KmlItemIcon

KmlItemIcon class

Listedeki bir simge kaynağı konumunu belirtir.

public class KmlItemIcon

yapıcılar

İsim Tanım
KmlItemIcon() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Href { get; set; } Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değernull href yok demektir.
State { get; set; } NetworkLink veya Folder’ın mevcut durumunu belirtir. Varsayılan değerNone .
SubState { get; set; } NetworkLink veya Folder’ın ek durumunu belirtir. Varsayılan değerNone .

Ayrıca bakınız