KmlItemIcon.Href

KmlItemIcon.Href property

Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değer:null href’in hiçbiri olmadığı anlamına gelir.

public string Href { get; set; }

Ayrıca bakınız