KmlItemIconStates

KmlItemIconStates enumeration

Bir kml:NetworkLink veya kml:Folder’ın geçerli durumunu belirtir.

public enum KmlItemIconStates

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Tanımsız (yok).
Open 1 Açık dosya.
Closed 2 Kapalı klasör.
Error 3 Getirmede hata.
Fetching0 4 0 durumu getir.
Fetching1 5 Durumu getir 1.
Fetching2 6 Alma durumu 2.

Ayrıca bakınız