Enum KmlItemIconStates

KmlItemIconStates enumeration

Bir kml:NetworkLink veya kml:Folder’ın mevcut durumunu belirtir.

public enum KmlItemIconStates

değerler

İsimDeğerTanım
None0Tanımsız (yok).
Open1Açık dosya.
Closed2Kapalı klasör.
Error3Almada hata.
Fetching04Durum 0’ı getir.
Fetching15Durum 1’i getir.
Fetching26Durum 2’yi getir.

Ayrıca bakınız