Enum KmlItemTypes

KmlItemTypes enumeration

Bir kml:Feature ve içeriğinin liste görünümünde öğeler olarak nasıl görüntüleneceğini belirtir.

public enum KmlItemTypes

değerler

İsimDeğerTanım
RadioFolder0Aynı anda öğelerden yalnızca biri görünür olacaktır.
Check1Görünürlük, öğesinin onay kutusuna bağlıdır
CheckHideChildren2Görünürlük için normal bir onay kutusu kullanın ancak liste görünümünde öğenin alt öğelerini görüntülemeyin.
CheckOffOnly3Tüm öğelerin aynı anda görünür olmasını engeller; yani, kullanıcı Kapsayıcı Grubundaki her şeyi kapatabilir ancak aynı anda her şeyi açamaz.

Ayrıca bakınız