KmlItemTypes

KmlItemTypes enumeration

Bir kml:Feature ve içeriğinin liste görünümünde öğeler olarak nasıl görüntüleneceğini belirtir.

public enum KmlItemTypes

değerler

İsim Değer Tanım
RadioFolder 0 Bir seferde öğelerden yalnızca biri görünür olacaktır.
Check 1 Görünürlük, öğesinin onay kutusuna bağlıdır
CheckHideChildren 2 Görünürlük için normal bir onay kutusu kullanın ancak öğenin alt öğelerini liste görünümünde görüntülemeyin.
CheckOffOnly 3 Tüm öğelerin bir kerede görünür hale getirilmesini önler—yani, kullanıcı Kapsayıcı Grubundaki her şeyi kapatabilir ancak her şeyi aynı anda açamaz.

Ayrıca bakınız