KmlLabelStyle

KmlLabelStyle class

Etiketin coğrafi görünümde nasıl çizileceğini belirtir.

public class KmlLabelStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlLabelStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; } Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Scale { get; set; } Etikete uygulanacak bir ölçek faktörü belirtir. Varsayılan değer ‘1’dir.

Ayrıca bakınız