KmlLabelStyle.Scale

KmlLabelStyle.Scale property

Etikete uygulanacak ölçek faktörünü belirtir. Varsayılan değer ‘1’dir.

public double Scale { get; set; }

Ayrıca bakınız