KmlLineStyle

KmlLineStyle class

Coğrafi görünümde bir kml:AbstractFeatureGroup adının nasıl çizileceğini belirtir.

public class KmlLineStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlLineStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; } Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Width { get; set; } Çizginin piksel cinsinden genişliği. Varsayılan Değer ‘1’dir.

Ayrıca bakınız