KmlLineStyle.Width

KmlLineStyle.Width property

Çizginin piksel cinsinden genişliği. Varsayılan Değer ‘1’dir.

public double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız