Class KmlListStyle

KmlListStyle class

Bir Özelliğin liste görünümünde nasıl görüntüleneceğini belirtir.

public class KmlListStyle

yapıcılar

İsimTanım
KmlListStyle()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BackgroundColor { get; set; }Grafik öğesinin arka plan rengini belirtir. Varsayılan değer:White .
ItemIcons { get; set; }Liste görünümünde kullanılan ve Klasör veya Bağlantı getirme durumunu yansıtan simge. Varsayılan değer:null simgelerin hiçbiri olmadığı anlamına gelir.
ItemType { get; set; }Bir kml:Klasör ve içeriğinin liste görünümünde öğeler olarak nasıl görüntüleneceğini belirtir. Varsayılan değer:Check .
MaxSnippetLines { get; set; }Liste görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirtir. Varsayılan değer ‘2’dir.

Ayrıca bakınız