KmlListStyle

KmlListStyle class

Bir Özelliğin liste görünümünde nasıl görüntüleneceğini belirtir.

public class KmlListStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlListStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
BackgroundColor { get; set; } Grafik öğesinin arka plan rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ItemIcons { get; set; } Klasör veya Bağlantı getirme durumunu yansıtan Liste görünümünde kullanılan simge. Varsayılan değernull simgelerin hiçbiri olmadığı anlamına gelir.
ItemType { get; set; } Bir kml:Folder ve içeriğinin liste görünümünde öğeler olarak nasıl görüntüleneceğini belirtir. Varsayılan değerCheck .
MaxSnippetLines { get; set; } Liste görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirtir. Varsayılan değer ‘2’dir.

Ayrıca bakınız