KmlListStyle.ItemIcons

KmlListStyle.ItemIcons property

Liste görünümünde kullanılan ve Klasör veya Bağlantı getirme durumunu yansıtan simge. Varsayılan değer:null simgelerin hiçbiri olmadığı anlamına gelir.

public IReadOnlyList<KmlItemIcon> ItemIcons { get; set; }

Ayrıca bakınız