KmlListStyle.ItemType

KmlListStyle.ItemType property

Bir kml:Klasör ve içeriğinin liste görünümünde öğeler olarak nasıl görüntüleneceğini belirtir. Varsayılan değer:Check .

public KmlItemTypes ItemType { get; set; }

Ayrıca bakınız