KmlListStyle.MaxSnippetLines

KmlListStyle.MaxSnippetLines property

Liste görünümünde görüntülenecek maksimum satır sayısını belirtir. Varsayılan değer ‘2’dir.

public int MaxSnippetLines { get; set; }

Ayrıca bakınız