KmlPolygonStyle

KmlPolygonStyle class

Bir Poligon ve bir kml:Polygon veya LineString. ’nin ekstrüde edilmiş kısmı dahil olmak üzere bir Poligon, için çizim stilini belirtir.

public class KmlPolygonStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsim Tanım
KmlPolygonStyle() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Color { get; set; } Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; } Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Fill { get; set; } Çokgenin doldurulup doldurulmayacağını belirtir. Varsayılan değertrue.
Outline { get; set; } Çokgenin ana hatlarının çizilip çizilmeyeceğini belirtir. Varsayılan değertrue.

Ayrıca bakınız