Class KmlPolygonStyle

KmlPolygonStyle class

Bir Çokgen için çizim stilini belirtir, , bir Çokgen ve bir kml:Polygon veya LineString’in ekstrüze edilmiş kısmı dahil.

public class KmlPolygonStyle : KmlAbstractColorStyle

yapıcılar

İsimTanım
KmlPolygonStyle()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Color { get; set; }Grafik öğesinin rengini belirtir. Varsayılan değerWhite .
ColorMode { get; set; }Grafik öğesinin renk modunu belirtir. Varsayılan Değer: normal.
Fill { get; set; }Çokgenin doldurulup doldurulmayacağını belirtir. Varsayılan değer:true.
Outline { get; set; }Çokgenin ana hattının çizilip çizilmeyeceğini belirtir. Varsayılan değer:true.

Ayrıca bakınız