KmlPolygonStyle.Fill

KmlPolygonStyle.Fill property

Çokgenin doldurulup doldurulmayacağını belirtir. Varsayılan değer:true.

public bool Fill { get; set; }

Ayrıca bakınız