KmlPolygonStyle.Outline

KmlPolygonStyle.Outline property

Çokgenin ana hattının çizilip çizilmeyeceğini belirtir. Varsayılan değer:true.

public bool Outline { get; set; }

Ayrıca bakınız