Enum KmlUnits

KmlUnits enumeration

Bir görüntü koordinat sisteminin birimlerini belirtir.

public enum KmlUnits

değerler

İsimDeğerTanım
Pixels0X değerini piksel cinsinden gösterir.
Fraction1X değerinin simgenin bir kesri olduğunu belirtir.
InsetPixels2Simgenin sağ kenarından girintiyi gösterir.

Ayrıca bakınız