KmlUnits

KmlUnits enumeration

Bir görüntü koordinat sisteminin birimlerini belirtir.

public enum KmlUnits

değerler

İsim Değer Tanım
Pixels 0 Piksel cinsinden x değerini gösterir.
Fraction 1 x değerinin simgenin bir bölümü olduğunu gösterir.
InsetPixels 2 Simgenin sağ kenarından girintiyi gösterir.

Ayrıca bakınız